Farnost sv. Augustina Brno

Svátosti

Svátosti Nového zákona ustanovil Kristus a je jich sedm:

Křest

Biřmování

Eucharistie

Svátost smíření

Svátost nemocných

Manželství

KněžstvíSedm svátostí se týká všech úseků a všech důležitých okamžiků života křesťana: díky nim se u křesťanů život z víry rodí a vzrůstá, dostává se mu uzdravení i daru poslání. Tím dostávají určitou podobnost úseky přirozeného života a života duchovního.