Farnost sv. Augustina Brno

Ministranti

Schůzky ministrantů jsou každou neděli po mši svaté od 10 do 11 hodin. Na schůzkách se kluci učí základním dovednostem, které potřebují při mši svaté. Obtížnost je přizpůsobena jejich věku a schopnostem. V naší farnosti ministruje kolem 40 chlapců. Věková hranice je od 6 let.

Rádi přivítáme nové ministranty! Kdo se chce k nám připojit, ať se ozve buď osobně nebo telefonicky.


Starší ministranti


Věk: 12+
Kdy: 10:00-11:00 (Po nedělní mši svaté)
Vedoucí: Karel Kallab, Martin Klaška
Kontakt: Karel Kallab   telefon: 603 419 365Malí ministranti


Věk: 6+ nebo po dohodě s vedoucím
Kdy: 10:00-11:00 (Po nedělní mši svaté)
Vedoucí: Ondřej Piler, Vít Sapák
Kontakt: Ondřej Piler   telefon: 734 645 105

Ministranti.jpg