Farnost sv. Augustina Brno

Správci kostela

 

Samostatná farnost u sv. Augustina byla zřízena 1. září 1938.
Duchovní správci:

1938-1961 P. Karel Fanfrdla /kostel/spravce_001.jpg
1961-1963 P. Dr. František Kraus /kostel/spravce_003.jpg
1963-1966 P. Antonín Uher /kostel/spravce_002.jpg
1966-1968 P. Karel Onuca /kostel/spravce_004.jpg
1968-1974 P. Josef Vítek /kostel/spravce_005.jpg
1974-1990 P. Bohumil Pavlů /kostel/spravce_006.jpg
1990-2005 P. Miloslav Kabrda /kostel/spravce_007.jpg
2005-2015 P. Pavel Šenkyřík  /kostel/PavelSenkyrik.JPG
2015-2016 P. Tomáš Koumal  /kostel/TomasKoumal-small.jpg
2016-2022 P. Josef Novotný  /kostel/JosefNopvotny-small.jpg