Farnost sv. Augustina Brno
sv.Augustin
Římskokatolická farnost
u kostela sv. Augustina v Brně
sv. Augustin
Brno
"Doba že je špatná? My jsme ta doba!"
- Svatý Augustin