Farnost sv. Augustina Brno

Společenství

V naší farnosti se scházíme nejen při bohoslužbách, ale rádi se setkáváme i při jiných příležitostech.

Ve farnosti působí mnoho společenství: ministranti mají své pravidelné schůzky, kde jsou rozděleni na mladší a straší, zpěv se rozvíjí ve sborech, které jsou určeny předškolákům, školákům i dospělým. Funguje u nás taktéž kavárna maminek, které se scházejí, aby se sdílely o svých radostech i starostech, zatímco si jejich děti hrají. V neděli máme po mši svaté farní kavárnu a tak bychom mohli pokračovat.