Farnost sv. Augustina Brno

Svátost nemocných

Kdo může přijmout svátost nemocných?

Svátost nemocných nebo též pomazání nemocných je určena pokřtěným, kteří vážně onemocněli nebo jejichž síly jsou stářím značně oslabeny. Také je vhodné přijmout tuto svátost před závažným lékařským zákrokem (operací).

Pomazání má nemocného posílit a zachránit, proto tuto svátost můžeme přijmout i vícekrát ve svém životě.

Nemocný může skrze něj dojít i tělesného uzdravení.

Jak probíhá svátost nemocných?

Pomazání nemocných lze udělit v kostele při mši svaté i mimo mši, doma, v nemocnici nebo kdekoli, kde může kněz nemocného navštívit.

Kněz pomaže nemocného na čele a na obou dlaních olivovým olejem požehnaným biskupem a přitom pronáší slova: „Skrze toto svaté pomazání ať ti Pán pro své milosrdenství pomůže milostí Ducha Svatého. Ať tě vysvobodí z hříchů, ať tě zachrání a posilní.“ Nemocný odpovídá: Amen.