Farnost sv. Augustina Brno

Bohoslužby od 23.4.2023

23.4 Neděle 3. neděle velikonoční
7:00 za + babičku Ludmilu a dědečka Matěje  
9:00 na poděkování  
10:00 příprava na 1. sv. přijímání  
18:00 za farnost P. Martin Holík
24.4 pondělí sv. Jiří
7:00 za + rodiče a sourozence Štrosovy a Šulákovy  
18:00 mše sv.: skauti P. Tomáš Koumal
25.4 Úterý sv. Marka, evangelisty
18:00 na poděkování za 25 let manželství  
26.4 Středa  
8:00 školní mše svatá P. Jaroslav Němec SDB
18:00 za rodiče Šťastovy P. Martin Holík
27.4 Čtvrtek  
17:00 tichá eucharistická adorace  
18:00 za živou a + rodinu Vrbkovu  
28.4 Pátek  
18:00 na poděkování za 50 let manželství  
29.4 Sobota sv. Kateřiny Sienské, patronky Evropy
7:00 za uzdravení  
od 9:00 1. sv. zpověď dětí  
30.4 Neděle 4. neděle velikonoční
7:00 za farnost  
9:00 za + Marii Hanáčkovou P. Martin Holík
18:00 za + manžela a živou a + rodinu Makovských a Veisů  


Pokud není uvedeno jinak, je celebrantem P. Petr Vrbacký; může dojít ke změnám.

  • Dnešní sbírka je určena na opravu střechy farní budovy. Všem dárcům předem děkujeme.
Zpět na archiv ohlášek