Farnost sv. Augustina Brno

Bohoslužby od 9.4.2023

9.4 Neděle slavnost Zmrtvýchvstání Páně
7:00 za + souseda Karla Kubíčka P. Martin Holík
9:30 za + Hedviku Sáblíkovou  
18:00 za farnost P. Martin Holík
10.4 pondělí pondělí v oktávu velikonočním
8:00 za spolužáky a spolužačky P. Martin Holík
11.4 Úterý úterý v oktávu velikonočním
17:00 tichá eucharistická adorace  
18:00 mše svatá se společenstvím Mary’s Meals P. Pavel Römer
12.4 Středa středa v oktávu velikonočním
8:00 školní mše svatá P. Jan Pavlíček
18:00 za uzdravení rodových kořenů P. Martin Holík
13.4 Čtvrtek čtvrtek v oktávu velikonočním
18:00 za živou a + rodinu Gerykovu  
14.4 Pátek pátek v oktávu velikonočním
18:00 za + rodiče  
19:00 NOČNÍ ČTENÍ ŽALMŮ  
15.4 Sobota sobota v oktávu velikonočním
7:00 za Lenku Nowaczykovou  
16.4 Neděle 2. neděle velikonoční (neděle Božího milosrdenství)
7:00 za farnost  
9:00 na poděkování a za Boží požehnání pro děti  
10:00 příprava na 1. sv. přijímání  
18:00 za rodinu Kapitánovu P. Martin Holík


Pokud není uvedeno jinak, je celebrantem P. Petr Vrbacký; může dojít ke změnám.

  • Děkujeme všem, kdo se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravách a důstojném slavení Velikonočních svátků v našem kostele.
  • Upozorňujeme, že tento týden ve čtvrtek nebude tichá adorace v 17 hodin.
  • V pátek po večerní mši svaté se v našem kostele opět koná noční čtení žalmů. Informace jsou na vývěsce.
  • Festival Meeting Brno a Mary’s Meals srdečně zvou všechny farníky na diskuzi se zakladatelem Mary’s Meals Magnusem MacFarlane-Barrowem a ekonomem Tomášem Sedláčkem, která proběhne 9.5. v 19:00 u nás v kostele. Vzhledem ke kapacitě kostela organizátoři doporučují všem zájemcům o účast registraci na webu www.meetingbrno.cz. Bližší informace jsou rovněž na vývěsce.
Zpět na archiv ohlášek