Farnost sv. Augustina Brno

Bohoslužby od 12.3.2023

12.3 Neděle 3. neděle postní
7:00 za + maminku  
9:00 za + manžela Josefa Schmuka P. Martin Holík
10:30 křest  
18:00 za farnost  
13.3 pondělí Výroční den zvolení papeže Františka
7:00 za rodinu Skřičkovu  
17:30 mše svatá: karmelitánští terciáři P. Gorazd Cetkovský O.Carm.
14.3 Úterý  
18:00 mše svatá: Mary’s Meals P. Cyprián Bobák
15.3 Středa  
18:00 na poděkování za 90 let života Evy a Jiřího Věžníkových P. Martin Holík
16.3 Čtvrtek  
17:00 tichá eucharistická adorace  
18:00 za uzdravení  
17.3 Pátek  
14:00 mše sv. v DD Tábor  
17:30 křížová cesta  
18:00 za + rodiče Mikyskovy a za uzdravení rodu  
18.3 Sobota  
7:00 za paní Chábkovou  
19.3 Neděle 4. neděle postní
7:00 za farnost  
9:00 za + Vlastu Vrbkovou  
18:00 za + Marii Jetelinovou a d.v.o. P. Martin Holík


Pokud není uvedeno jinak, je celebrantem P. Petr Vrbacký; může dojít ke změnám.

  • Při sbírce na Teologický konvikt minulou neděli bylo vybráno 61.730 korun. Za vaše dary děkujeme. Poděkování představených TK je na vývěsce.
  • Příští neděli dopoledne po obou bohoslužbách bude v kostele připravena prezentace a prodej produktů z trapistického opatství Nový Dvůr. Zakoupením těchto produktů můžete také přispět na život bratří trapistů.
Zpět na archiv ohlášek