Farnost sv. Augustina Brno

Bohoslužby od 5.3.2023

5.3 Neděle 2. neděle postní
7:00 za farnost P. Josef Novotný
9:00 za + Ing. Zbyňka Holešovského P. Josef Novotný
18:00 za dar síly v nemoci  
6.3 pondělí  
7:00 na poděkování za dar života a křtu  
7.3 Úterý  
18:00 za Boží ochranu a požehnání  
8.3 Středa  
8:00 školní mše svatá P. Jaroslav Němec SDB
18:00 za živou a + rodinu Šebestovu P. Martin Holík
9.3 Čtvrtek  
7:00 mše sv. u sester Učednic  
17:00 tichá eucharistická adorace  
18:00 za + Jiřího Braunera a živou a + rodinu  
10.3 Pátek  
14:00 mše sv. v DD Žižkova  
17:30 křížová cesta  
18:00 za + Sigrid Wagnerovou P. Martin Holík
11.3 Sobota  
7:00 za živou a + rodinu a d.v.o. P. Martin Holík
12.3 Neděle 3. neděle postní
7:00 za + maminku  
9:00 za + manžela Josefa Schmuka P. Martin Holík
10:30 křest  
18:00 za farnost  


Pokud není uvedeno jinak, je celebrantem P. Petr Vrbacký; může dojít ke změnám.

  • Dnešní nedělní sbírka bude darována Teologického konviktu. Za vaše dary děkujeme.
  • Dnes není v provozu farní kavárna, děkujeme za pochopení.
  • Dnes odpoledne v 15 hodin jste v našem kostele srdečně zváni na tradiční Postní meditace s hudbou. Na programu jsou díla Bachova, Mozartova a další v provedení houslového souboru Duo Lyrico. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na Hospic sv. Alžběty. Podrobnější informace jsou na vývěskách.
Zpět na archiv ohlášek