Farnost sv. Augustina Brno

Bohoslužby od 4.6.2023

4.6 Neděle slavnost Nejsvětější Trojice
7:00 za uzdravení a obrácení  
9:00 za prvokomunikanty 1. sv. přijímání  
18:00 za farnost P. Martin Holík
5.6 pondělí sv. Bonifáce
7:00 za Honzíka  
6.6 Úterý  
18:00 za Boží požehnání a dary Ducha sv. pro dceru  
7.6 Středa  
8:00 školní mše svatá P. Jan Pavlíček
18:00 za + Svatuši Chmelíkovou a živou rodinu P. Martin Holík
8.6 Čtvrtek slavnost Těla a Krve Páně
7:00 mše sv. u sester Učednic  
17:00 tichá eucharistická adorace  
18:00 za děti Kapitánovy a všechny děti z farnosti  
9.6 Pátek  
14:00 mše sv. v DD Žižkova  
18:00 na poděkování za manželství P. Jiří Janalík
10.6 Sobota  
7:00 na úmysl dárce P. Martin Holík
11.6 Neděle 10. neděle v mezidobí
7:00 za farnost  
9:00 prosba o požehnání pro rodinu  
18:00 za dar síly v nemoci P. Jiří Janalík


Pokud není uvedeno jinak, je celebrantem P. Petr Vrbacký; může dojít ke změnám.

  • Při sbírce na Charitu minulou neděli bylo vybráno 38 351,- korun. Za vaše dary děkujeme.
  • Rovněž upřímně děkujeme všem, kteří se zapojili do organizace letošní Noci kostelů.
  • A do třetice děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě aktuálního čísla farního zpravodaje, které je vám dnes k dispozici.
  • Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně. Na konci mše svaté se uskuteční tradiční průvod s Nejsvětější svátostí a eucharistické požehnání. Zveme zejména děti – děvčata i chlapce - aby se zapojily do průvodu s květinami.
  • Příští neděli se uskuteční farní den. Setkání začíná ve 12 hodin na 3. nádvoří Starobrněnského kláštera – tedy na stejném místě jako v loňském roce. Bude připraveno občerstvení, program pro děti, prohlídka areálu a tradiční příležitost ke sdílení. Prosíme, kdo by byl ochoten přispět cukrovím nebo buchtami ke kávě, aby své příspěvky přinesl rovnou na toto setkání na Starém Brně. Všichni jste srdečně zváni
Zpět na archiv ohlášek