Farnost sv. Augustina Brno

Bohoslužby od 28.5.2023

28.5 Neděle slavnost Seslání Ducha svatého
7:00 za farnost  
9:00 za biřmovance P. Martin Holík
14:30 křestní obřad P. Pavel Šenkyřík
18:00 za manžele Jakubíčkovy, živou a + rodinu  
29.5 pondělí Panny Marie, Matky církve
7:00 za + manžela Vladimíra, + rodiče z obou stran, za sourozence a živou rodinu  
16:00 mše sv. s předáváním maturitních vysvědčení Mons. Pavel Konzbul
30.5 Úterý sv. Zdislavy
18:00 za rodinu Dolanských  
31.5 Středa Navštívení Panny Marie
8:00 školní mše svatá P. Jaroslav Němec SDB
18:00 za + Miloslavu Škvařilovou P. Martin Holík
1.6 Čtvrtek Ježíše Krista, Nejvyššího a věčného kněze
17:00 tichá eucharistická adorace  
18:00 na poděkování za 18 let života a za Boží požehnání  
2.6 Pátek  
6:45 mše sv. v kapli sester CM  
18:00 za sestru Alenu  
do 22:00 NOC KOSTELŮ  
3.6 Sobota sv. Karla Lwangy a druhů
7:00 na úmysl dárce  
od 9:00 svátost smíření prvokomunikantů a jejich rodin  
4.6 Neděle slavnost Nejsvětější Trojice
7:00 volný úmysl  
9:00 za prvokomunikanty 1. sv. přijímání  
18:00 za farnost P. Martin Holík


Pokud není uvedeno jinak, je celebrantem P. Petr Vrbacký; může dojít ke změnám.

  • Dnešní sbírka je určena na Charitu. Za vaše dary děkujeme.
  • V úterý a ve středu budou poslední letošní májové pobožnosti. Začátek je vždy v 17:40.
  • Na tento týden připadá první pátek v měsíci. Proto budou probíhat pravidelné návštěvy u nemocných.
  • Zároveň také v pátek po večerní mši začíná program Noci kostelů. Podrobnosti naleznete na vývěskách.
  • Příští neděli při mši svaté v 9 hodin přistoupí děti z naší farnosti poprvé ke svatému přijímání. Z důvodů kapacity kostela prosíme farníky, aby dali na této mši svaté přednost rodinám prvokomunikantů.
Zpět na archiv ohlášek