Farnost sv. Augustina Brno

Bohoslužby od 21.5.2023

21.5 Neděle 7. neděle velikonoční Den modliteb za sdělovací prostředky
7:00 za + prarodiče Jančovy a Hanáčkovy  
9:00 za + rodinu Klangovu a Kallabovu  
10:00 příprava na 1.sv.přijímání  
18:00 za farnost P. Pavel Šenkyřík
22.5 pondělí výročí posvěcení brněnské katedrály
7:00 na poděkování za dar manželství  
23.5 Úterý  
18:00 za kmotřence  
24.5 Středa  
8:00 školní mše svatá P. Jan Pavlíček
18:00 za + Jiřího Liškutina, bratra Františka a rodiče P. Martin Holík
25.5 Čtvrtek  
17:00 tichá eucharistická adorace (do 17:30)  
18:00 na poděkování za dar života a za celou rodinu  
26.5 Pátek sv. Filipa Neriho
18:00 za Antonii Kratochvílovou  
27.5 Sobota  
7:00 za kmotřenku Michaelu a její rodiče  
28.5 Neděle slavnost seslání Ducha svatého
7:00 za farnost  
9:00 za biřmovance P. Martin Holík
18:00 za manžele Jakubíčkovy, živou a + rodinu  


Pokud není uvedeno jinak, je celebrantem P. Petr Vrbacký; může dojít ke změnám.

  • Při sbírce na pomoc pronásledovaným křesťanům minulou neděli bylo vybráno 34 117,- korun. Sbírka příští neděli bude určena na charitu. Za vaše dary děkujeme.
  • Májové pobožnosti probíhají od úterý do pátku před večerní mši svatou vždy od 17:40.
  • V úterý 6.června od 18 hodin se v Duchovním centru bl. Marie Restituty na Lesné uskuteční setkání pro nezadané a cestu k manželství hledající katolíky. Bližší informace jsou na vývěskách.
Zpět na archiv ohlášek