Farnost sv. Augustina Brno

Bohoslužby od 14.5.2023

14.5 Neděle 6. neděle velikonoční Den modliteb za pronásledované křesťany
7:00 za + prarodiče Sáblíkovy a Holomkovy P. Martin Holík
9:00 za + Olgu Paroulkovou  
10:00 příprava na 1.sv.přijímání  
18:00 za farnost  
15.5 pondělí  
7:00 za snachu Lenku  
17:30 mše sv.: karmelitánští terciáři P. Gorazd Cetkovský O.Carm.
16.5 Úterý svátek sv. Jana Nepomuckého
18:00 za vnučky, vnuka a d.v.o.  
17.5 Středa  
8:00 školní mše svatá P. Jaroslav Němec SDB
18:00 za + maminku Olgu Teplou P. Martin Holík
19:00 večer Božího milosrdenství komunita Emmanuel
18.5 Čtvrtek slavnost Nanebevstoupení Páně
17:00 tichá eucharistická adorace (do 17:30)  
18:00 za Gabrielu a Karla  
19.5 Pátek  
14:00 mše sv. v DD Tábor  
18:00 za + manžela  
20.5 Sobota sv. Klementa Marie Hofbauera
7:00 za rodinu Haitovou  
10:30 svatební obřad (Pilerová – Langášek)  
21.5 Neděle 7. neděle velikonoční
7:00 za + prarodiče Jančovy a Hanáčkovy  
9:00 za + rodinu Klangovu a Kallabovu  
10:00 příprava na 1.sv.přijímání  
18:00 za farnost P. Pavel Šenkyřík


Pokud není uvedeno jinak, je celebrantem P. Petr Vrbacký; může dojít ke změnám.

  • Sbírka dnešní neděle je určena na pomoc pronásledovaným křesťanům. Za vaše dary děkujeme.
  • Májové pobožnosti probíhají od úterý do pátku před večerní mši svatou vždy od 17:40.
  • Ve středu v 19 hodin se uskuteční v našem kostele večer Božího milosrdenství, pořádaný mládeží komunity Emmanuel. Podrobnosti jsou na vývěsce.
Zpět na archiv ohlášek