Farnost sv. Augustina Brno

Bohoslužby od 30.4.2023

30.4 Neděle 4. neděle velikonoční (den modliteb za duchovní povolání)
7:00 za uzdravení Tomáše  
9:00 za + Marii Hanáčkovou P. Martin Holík
18:00 za + manžela a živou a + rodinu Makovských a Veisů  
1.5 pondělí  
7:00 na poděkování za prokázaná dobrodiní  
2.5 Úterý sv. Atanáše
18:00 za povolání  
3.5 Středa sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
8:00 školní mše svatá P. Jaroslav Němec SDB
18:00 za kamarádku Valerii Nemehovou P. Martin Holík
4.5 Čtvrtek  
17:00 tichá eucharistická adorace (do 17:30)  
18:00 za Františku Jaškovou a rodinu Jaškovu a Malířovu  
5.5 Pátek svátek Výročí posvěcení kostela
6:45 mše sv. v kapli sester CM  
18:00 za + Josefa Adámka, živou rodinu a d.v.o.  
6.5 Sobota sv. Jana Sarkandra
7:00 za + manžela a celou rodinu  
7.5 Neděle 5. neděle velikonoční
7:00 za + Sigrid Wagnerovou  
9:00 za Hildu a Františka Kocourkovy  
10:15 křestní obřad  
18:00 za farnost Martin Holík


Pokud není uvedeno jinak, je celebrantem P. Petr Vrbacký; může dojít ke změnám.

  • Při sbírce je na opravu střechy farní budovy minulou neděli bylo vybráno 47.118 korun. Všem dárcům děkujeme.
  • V tomto týdnu začínají letošní májové pobožnosti. Budou probíhat od úterý do pátku před večerní mši svatou vždy od 17:40.
  • Na tento týden připadá první pátek v měsíci, proto budou obvyklé návštěvy u nemocných. V pátek po večerní mši svaté je setkání členů živého růžence.
  • Saleziánské středisko mládeže v Brně – Žabovřeskách zve na konferenci s názvem „Poslaný milovat“, která se uskuteční v tomto středisku v pondělí 1. května od 9:00. Akce je určena pro páry, snoubence a mladé svobodné, a nabídne workshopy, přednášky, modlitbu chval a sdílení. Podrobnosti jsou na vývěsce.
  • V pondělí 8. května v 19 hodin se v našem kostele koná koncert „Setkání“, na kterém vystoupí schola Biskupského gymnázia Brno a Komorní sbor gymnázia z Wasseralfingenu. Vstupné je dobrovolné, pozvánka rovněž na vývěsce.
Zpět na archiv ohlášek