Farnost sv. Augustina Brno

Bohoslužby od 16.4.2023

16.4 Neděle 2. neděle velikonoční (neděle Božího milosrdenství)
7:00 za farnost  
9:00 na poděkování a za Boží požehnání pro děti  
10:00 příprava na 1. sv. přijímání  
18:00 za rodinu Kapitánovu P. Martin Holík
17.4 pondělí  
7:00 na poděkování za dar života  
17:30 mše sv.: karmelitánští terciáři P. Gorazd Cetkovský O. Carm.
18.4 Úterý  
18:00 za + Boženu a Vojtěcha Vaníčkovy, rodinu a d.v.o.  
19.4 Středa  
8:00 školní mše svatá P. Jaroslav Němec SDB
18:00 za + Irenu Kafkovu a rodinu  
20.4 Čtvrtek  
18:00 na poděkování za dar života  
19:00 VEČER CHVAL  
21.4 Pátek  
14:00 mše sv. v DD Tábor  
18:00 za + Michala Kunze  
22.4 Sobota  
7:00 za spolupracovníky  
23.4 Neděle 3. neděle velikonoční
7:00 za + babičku Ludmilu a dědečka Matěje  
9:00 na poděkování  
10:00 příprava na 1. sv. přijímání  
18:00 za farnost P. Martin Holík


Pokud není uvedeno jinak, je celebrantem P. Petr Vrbacký; může dojít ke změnám.

  • Upozorňujeme, že tento týden ve čtvrtek nebude tichá adorace v 17 hodin.
  • Ve čtvrtek v 19 hodin se uskuteční v kostele Večer chval - modlitba a adorace se scholou mladých. Jste srdečně zváni!
  • Sbírka příští neděle bude určena na opravu střechy farní budovy. Všem dárcům předem děkujeme.
  • Brněnský biskup Pavel Konzbul zve všechny mladé diecézany na Diecézní setkání mládeže, které proběhne v Žarošicích v sobotu 13.5.2023. Akce je určena pro mládež ve věku od 12 do 25 let. Zájemci se mohou přihlásit do 24.4.2023 přes online formulář uvedený na webových stránkách Diecézního centra mládeže. Zde také naleznete další informace.
Zpět na archiv ohlášek