Farnost sv. Augustina Brno

Bohoslužby od 2.4.2023

2.4 Neděle Květná (pašijová) neděle
7:00 za farnost P. Martin Holík
9:00 na poděkování (průvod s ratolestmi, zpívané pašije)  
15:30 křížová cesta dětí  
18:00 za syna Michala  
3.4 pondělí  
7:00 za + rodiče a bratra  
15:00 příležitost ke svátosti smíření (pouze do 17:00)  
4.4 Úterý  
15:00 příležitost ke svátosti smíření  
18:00 za živou a zemřelou rodinu a d.v.o.  
5.4 Středa  
8:00 školní mše svatá P. Jaroslav Němec SDB
15:00 příležitost ke svátosti smíření  
18:00 za vyřešení situace a nalezení cesty k Bohu P. Martin Holík
6.4 Čtvrtek Zelený čtvrtek
18:00 za farnost  
do 21:00 tichá adorace v Getsemanské zahradě  
7.4 Pátek Velký pátek (den přísného postu)
8:30 denní modlitba církve  
14:00 křížová cesta  
15:00 velkopáteční obřady  
do 21:00 soukromá modlitba u Božího hrobu  
8.4 Sobota Bílá sobota
8:30 denní modlitba církve  
9:00-17:00 příležitost k modlitbě u Božího hrobu  
20:30 obřady Velikonoční vigilie  
9.4 Neděle slavnost Zmrtvýchvstání Páně
7:00 za + souseda Karla Kubíčka P. Martin Holík
9:30 za + Hedviku Sáblíkovou  
18:00 za farnost P. Martin Holík


Pokud není uvedeno jinak, je celebrantem P. Petr Vrbacký; může dojít ke změnám.

  • Při sbírce na opravu střechy minulou neděli bylo vybráno 40 871 korun. Za vaše dary děkujeme.
  • Dnes odpoledne v 15 hodin se koná křížová cesta pro děti. Srdečně zveme všechny rodiny k modlitbě.
  • Podrobné a kompletní informace o průběhu letošních Velikonoc v našem kostele naleznete na vývěskách a také v novém čísle farního zpravodaje, které dnes máte k dispozici. Děkujeme všem, kdo se podíleli na jeho přípravě; a dnes zvláště děkujeme panu Luboši Herzovi za mnohaletou službu jazykového korektora. Zároveň hledáme jeho nástupce a prosíme, kdo by mohl v této věci poskytnout pomoc či radu, aby se ozval redakci.
  • Na Hod Boží velikonoční po mši svaté v 9:30 se uskuteční setkání členů živého růžence.
Zpět na archiv ohlášek