Farnost sv. Augustina Brno

Bohoslužby od 26.3.2023

26.3 Neděle 5. neděle postní
7:00 za Josefa a Pavla Malíře  
9:00 za + manžela Pavla Horáka a za živou a + rodinu Horákovu a Macháčkovu  
10:00 příprava na 1. sv. přijímání  
15:00 křížová cesta v Rosicích  
18:00 za farnost P. Martin Holík
27.3 pondělí  
7:00 za vnoučata  
18:00 pohřební mše svatá (+ Pavel Jindra)  
28.3 Úterý  
18:00 za + Rostislava Komínka a + tatínka  
29.3 Středa  
8:00 školní mše svatá P. Jan Pavlíček
18:00 za Olgu Kadeřávkovou, živou a + rodinu a za přátele P. Martin Holík
30.3 Čtvrtek  
17:00 tichá eucharistická adorace  
18:00 za rodiče a sourozence  
31.3 Pátek  
17:30 křížová cesta  
18:00 za Karla Pospíchala  
1.4 Sobota  
7:00 za manžela a rodiče  
8:00 příležitost ke svátosti smíření  
9:00 mše svatá s udělováním svátosti nemocných  
10:00 agapé  
2.4 Neděle Květná (pašijová) neděle
7:00 za farnost  
9:00 na poděkování (žehnání ratolestí, zpívané pašije)  
15:00 křížová cesta dětí  
18:00 za syna Michala P. Martin Holík


Pokud není uvedeno jinak, je celebrantem P. Petr Vrbacký; může dojít ke změnám.

  • Dnešní sbírka je určena na opravu střechy farní budovy. Za vaše dary děkujeme.
  • Dnes odpoledne v 15 hodin se koná venkovní křížová cesta v Rosicích. Informace jsou na vývěsce.
  • V pátek v 17:30 a v neděli v 15 jsou pobožnosti křížové cesty, v neděli odpoledne zejména pro děti.
  • Příští sobotu při mši svaté v 9 hodin dopoledne bude společné slavení svátosti nemocných. Od 8 hodin se bude zpovídat, po skončení mše svaté následuje krátké agapé v kapli Panny Marie.
Zpět na archiv ohlášek