Farnost sv. Augustina Brno

Bohoslužby od 19.3.2023

19.3 Neděle 4. neděle postní
7:00 za farnost  
9:00 za + Vlastu Vrbkovou  
18:00 za + Marii Jetelinovou a d.v.o. P. Martin Holík
20.3 pondělí slavnost sv. Josefa
7:00 za navrácení k víře  
21.3 Úterý  
18:00 za živou a + rodinu Životských  
22.3 Středa  
8:00 školní mše svatá P. Jaroslav Němec SDB
18:00 za + Miroslava Machalu P. Martin Holík
23.3 Čtvrtek  
17:00 tichá eucharistická adorace  
18:00 za rodiče Pojerovy, paní Emmu a za celou rodinu  
24.3 Pátek  
17:30 křížová cesta  
18:00 na poděkování za 80 let života  
19:00 duchovní obnova  
25.3 Sobota slavnost Zvěstování Páně
7:00 za otce Doležala  
8:00 duchovní obnova  
9:00 duchovní obnova  
9:30 tichá eucharistická adorace  
26.3 Neděle 5. neděle postní
7:00 za Josefa a Pavla Malíře  
9:00 za + manžela Pavla Horáka a za živou a + rodinu Horákovu a Macháčkovu  
10:00 příprava na 1. sv. přijímání  
18:00 za farnost P. Martin Holík


Pokud není uvedeno jinak, je celebrantem P. Petr Vrbacký; může dojít ke změnám.

  • Tento týden v pátek večer a v sobotu dopoledne se uskuteční tradiční farní duchovní obnova. Povede ji o. Vojtěch Libra z Moravských Budějovic a tématem postních zamyšlení bude „trpělivost“. Podrobný program je na vývěskách.
  • Prosíme o posílení skupinek provádějících pravidelný úklid kostela. Ochotní pomocníci se mohou ohlásit u paní Kallabové.
  • Dnes dopoledne po obou bohoslužbách je zde v kostele příležitost k zakoupení produktů z trapistického opatství Nový Dvůr.

 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA V KOSTELE SV. AUGUSTINA

S P. VOJTĚCHEM LIBROU

TÉMA: TRPĚLIVOST

 

PROGRAM

    • pátek 24.3.

         17:30 křížová cesta

         18:00 mše svatá s promluvou

         19:00 přednáška

    • sobota 25.3.

         7:00 mše svatá s promluvou

         8:00 a 9:00 přednášky

         9:30 – 10:00 tichá eucharistická adorace

 

Zpět na archiv ohlášek