Farnost sv. Augustina Brno

Bohoslužby od 26.2.2023

26.2 Neděle 1. neděle postní
7:00 za dar života  
9:00 za + rodiče Sedláčkovy a Ryšavých  
10:00 příprava na 1. sv. přijímání  
10:30 křestní obřad  
18:00 za farnost P. Martin Holík
27.2 pondělí  
7:00 za Ladislava Sobotku, rodiče a Františka a Jiřinu Koudelovy  
28.2 Úterý  
18:00 na poděkování a za Boží ochranu pro rodinu Šulákovu  
1.3 Středa  
8:00 školní mše svatá P. Jan Pavlíček
18:00 00 za vysvobození kamaráda od zlého P. Martin Holík
2.3 Čtvrtek  
17:00 tichá eucharistická adorace  
18:00 za Taťánu Girglovou  
3.3 Pátek  
7:00 mše sv. u sester CM  
17:30 křížová cesta  
18:00 na poděkování za 50 let manželství a za celou rodinu  
4.3 Sobota  
7:00 za + rodiče a jejich sourozence P. Josef Novotný
5.3 Neděle 2. neděle postní
7:00 za farnost P. Josef Novotný
9:00 za + Ing. Zbyňka Holešovského P. Josef Novotný
18:00 za dar síly v nemoci  


Pokud není uvedeno jinak, je celebrantem P. Petr Vrbacký; může dojít ke změnám.

  • Dnes po večerní mši svaté jste zváni na další ze série benefičních koncertů „Varhaníci pro svatého Jakuba“, který se uskuteční v našem kostele v 19 hodin. Dobrovolné vstupné je věnováno na opravy svatojakubského chrámu. Podrobnosti jsou na vývěskách.
  • Při sbírce na Svatopetrský haléř minulou neděli se vybralo 64.989 korun. Za vaše dary děkujeme.
  • Na tento týden připadá první pátek v měsíci, proto budou pravidelné návštěvy u nemocných. V pátek po večerní mši svaté se uskuteční setkání členů živého růžence.
  • V pátek v 17:30 bude křížová cesta. Prosíme ty skupiny, které by si chtěly vzít na starosti některou z pátečních pobožností, aby se jejich zástupci zapsali do rozvrhu v sakristii.
  • Příští neděli odpoledne v 15 hodin jste v našem kostele srdečně zváni na tradiční Postní meditace s hudbou. Na programu jsou díla Bachova, Mozartova a další v provedení houslového souboru Duo Lyrico. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na Hospic sv. Alžběty. Podrobnější informace jsou na vývěskách.
  • O příštím víkendu se uskuteční ohlášený pastorační víkend Teologického konviktu Olomouc. V rámci této návštěvy bude možno v našem kostele zastihnout studenty v pátek večer, kdy se s námi pomodlí v 17:30 pobožnost křížové cesty a budou ministrovat při večerní mši svaté. Po skončení mše Teologický konvikt krátce představí jeho ředitel o. Jiří Kupka, a poté se studenti rozdělí do rodin, které je budou ubytovávat. V sobotu mají studenti program v rodinách, a posléze společně v augustiniánském opatství na Starém Brně a v rádiu Proglas. V neděli budou přítomni na obou dopoledních bohoslužbách, přičemž hlavním celebrantem při obou dopoledních bohoslužbách bude o. Josef Novotný. Sbírka při všech bohoslužbách příští neděle bude věnována na provoz TK. Za vaši štědrost předem děkujeme. Rovněž při této příležitosti děkujeme za vstřícnost ohledně ubytování studentů - nabídek se sešlo více, než bylo možno využít. A konečně, krátká vizuální prezentace o Teologickém konviktu je připravena na nástěnce vzadu v kostele.
  • V neděli 5.3. při mši svaté v 9:00 hodin bude příslušným liturgickým obřadem ustanoveno do služby mimořádných rozdělovatelů eucharistie 9 starších ministrantů z našeho farního společenství. Toto pověření uděluje diecézní biskup a rozšiřuje možnost služby také na donášení sv. přijímání nemocným a starším farníkům až domů. Liturgický obřad ustanovení vykoná z pověření o. biskupa Pavla o. Jiří Kupka, ředitel TK, a proběhne po homilii.
  • Příští neděli nebude v provozu farní kavárna.
Zpět na archiv ohlášek