Farnost sv. Augustina Brno

Bohoslužby od 19.2.2023

19.2 Neděle 7. neděle v mezidobí
7:00 za farnost  
9:00 za Jindřišku Sutnarovou P. Martin Holík
18:00 za dárce a organizátory farního jarmarku  
20.2 pondělí  
7:00 za Břetislava Kalinu, rodiče a Andělku Kudláčkovu  
21.2 Úterý  
18:00 za + rodiče a prarodiče  
22.2 Středa Popeleční středa
8:00 školní mše svatá P. Jaroslav Němec SDB
18:00 na poděkování za život a charisma Dona Giussaniho  
19:30 za čtyři děti P. Martin Holík
23.2 Čtvrtek  
17:00 tichá eucharistická adorace  
18:00 za + kamaráda Oldu  
24.2 Pátek  
17:30 křížová cesta  
18:00 za Jiřího Hřebce  
25.2 Sobota  
7:00 za syna Vítka  
26.2 Neděle 1. neděle postní
7:00 za dar života  
9:00 za + rodiče Sedláčkovy a Ryšavých  
10:00 příprava na 1. sv. přijímání  
10:30 křestní obřad  
18:00 za farnost P. Martin Holík


Pokud není uvedeno jinak, je celebrantem P. Petr Vrbacký; může dojít ke změnám.

  • Dnešní sbírka je určena na Svatopetrský haléř. Za vaše dary děkujeme.
  • Dnes po skončení deváté mše svaté se koná v sále CMZŠ farní karneval pro děti. Po večerní mši svaté, která je obětována za dárce a organizátory farního jarmarku, jsou tito všichni jsou zváni na faru k přátelskému setkání a poděkování.
  • Ve středu je Popeleční středa. Je to den přísného postu, tzn. půstu střídmosti a půstu od masa. V našem kostele v ten den kromě obvyklých bohoslužeb bude ještě další mše svatá večer v 19:30. Při všech bohoslužbách se bude udělovat popelec.
  • V pátek v 17:30 bude křížová cesta. Další křížové cesty budou pravidelně takto vždy v pátek v 17:30, a podle ohlášení i o některých nedělích. Prosíme ty skupiny, které by si chtěly vzít na starosti některou z pátečních pobožností, aby se jejich zástupci zapsali do rozvrhu v sakristii.
  • Příští neděli po večerní mši svaté jste zváni na další ze série benefičních koncertů „Varhaníci pro svatého Jakuba“, který se uskuteční tentokrát v našem kostele v 19 hodin. Dobrovolné vstupné je věnováno na opravy svatojakubského chrámu. Podrobnosti jsou na vývěskách.
  • Na stolcích vzadu v kostele si můžete vyzvednou sešitky Průvodce postní dobou. Cena je 6 Kč.
Zpět na archiv ohlášek