Farnost sv. Augustina Brno

Bohoslužby od 12.2.2023

12.2 Neděle 6. neděle v mezidobí
7:00 za + rodiče Zbožínkovy  
9:00 za nedožitých 100 let  
10:00 příprava na 1. sv. přijímání  
18:00 za farnost P. Martin Holík
13.2 pondělí  
7:00 za syna Jana  
17:30 mše svatá: karmelitánští terciáři P. Gorazd Cetkovský O.Carm.
14.2 Úterý  
15:00 pohřební mše svatá  
18:00 mše svatá: Mary’s Meals P. Pavel Römer
15.2 Středa  
8:00 školní mše svatá P. Jan Pavlíček
18:00 volný úmysl P. Martin Holík
16.2 Čtvrtek  
17:00 tichá eucharistická adorace  
18:00 za Boží ochranu a požehnání  
17.2 Pátek  
8:00 školní mše svatá P. Jaroslav Němec SDB
14:00 mše sv. v Domově pro seniory na Táboře  
18:00 za živou a + rodinu  
18.2 Sobota  
7:00 volný úmysl  
19.2 Neděle 7. neděle v mezidobí
7:00 za farnost  
9:00 za Taťánu Girglovou P. Martin Holík
18:00 za dárce a organizátory farního jarmarku  


Pokud není uvedeno jinak, je celebrantem P. Petr Vrbacký; může dojít ke změnám.

  • Sbírka příští neděle bude určena na Svatopetrský haléře. Je to sbírka, pomocí které Svatý otec pomáhá obětem různých humanitárních katastrof. Za vaše dary děkujeme.
  • Příští neděli od 10:15 se v sále CMZŠ uskuteční farní karneval pro děti. Rovněž příští neděli po večerní mši svaté se koná na faře setkání všech organizátorů a dárců farního jarmarku. Podrobnější informace jsou ve farním zpravodaji.
  • Prosíme ty, kdo by byli ochotni přijmout k ubytování studenty Teologického konviktu během avizovaného pastoračního víkendu 3. až 5. března, aby si v sakristii vyzvedli a vyplnili kontaktní formulář. Můžete nabídnout ubytování pro 2, ale i pro 1 studenta, následně vás budeme kontaktovat s dalšími podrobnostmi.

 

POVOLÁNÍ KE KNĚŽSTVÍ

 

Milí přátelé,

 

    v prvním čtení od moudrého Sírachovce jsme slyšeli: „Bůh před tebe položil oheň i vodu, vztáhni ruku, po čem chceš.“ Jako každým rokem je tu doba rozhodování nejen pro ty, kdo končí středoškolská studia, ale blíží se také doba podávání přihlášek ke studiu teologie a formace ke kněžství. Kněžství je životní povolání, v němž  vytváříme prostor pro Ježíše v lidských srdcích. I když žijeme v době, kdy se církev může pro společnost jevit nečitelnou, její poslání svěřené Kristem je stále stejné a ona mu musí být věrná. Právě proto potřebuje ty, kdo chtějí  službě věrnosti Bohu zasvětit svůj život. Jako biskup bych vás, mladí muži, kteří v srdci vnímáte pozvání ke kněžství, rád informoval, že přihlášku ke kněžské formaci pro školní rok 2023/2024 můžete zaslat poštou na sekretariát brněnského  biskupství do konce března.

 

  V modlitbě                                                                                                                                                                                   biskup Pavel

 

Zpět na archiv ohlášek