Farnost sv. Augustina Brno

Bohoslužby od 29.1.2023

29.1 Neděle 4. neděle v mezidobí
7:00 za farnost  
9:00 za Pavla Zatloukala a rodinu  
18:00 za + maminku Valerii Kutchovovu P. Martin Holík
30.1 pondělí  
7:00 za + otce Josefa Ondráčka  
31.1 Úterý sv. Jana Boska
18:00 na poděkování a prosbu o zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu  
1.2 Středa  
8:00 školní mše svatá P. Jan Pavlíček
18:00 za + z rodiny Holasovy a Palkovičovy P. Martin Holík
2.2 Čtvrtek  
8:00 školní mše svatá P. Jaroslav Němec SDB
17:00 tichá eucharistická adorace  
18:00 za + Marii Janyškovou a + rodinu  
3.2 Pátek 1. pátek v měsíci
18:00 za Julii Weinbergerovou  
4.2 Sobota  
7:00 na poděkování za 50 let života a manželství  
5.2 Neděle 5. neděle v mezidobí
7:00 za farnost  
9:00 na poděkování za 60 let života syna Jana Schmuka  
18:00 (volný úmysl) P. Martin Holík


Pokud není uvedeno jinak, je celebrantem P. Petr Vrbacký; může dojít ke změnám.

  • Při sbírce na biblické dílo minulou neděli bylo vybráno 36 411 korun. Sbírka dnešní neděle je určena na opravu střechy farní budovy. Za všechny vaše dary děkujeme.
  • Ve čtvrtek o svátku Uvedení Páně při obou mších svatých budou žehnány svíce „hromničky“.
  • Na tento týden připadá první pátek v měsíci. V pátek po večerní mši svaté bude setkání členů živého růžence. Tento týden budou probíhat pravidelné návštěvy u nemocných.
Zpět na archiv ohlášek