Farnost sv. Augustina Brno

Bohoslužby od 22.1.2023

22.1 Neděle 3. neděle v mezidobí – neděle Božího slova
7:00 poděkování za dar života paní Věry Motyčkové  
9:00 za Pavlu Evu Durnovou  
18:00 za farníky  
23.1 pondělí  
7:00 za rodiny Pompovy  
23.1 Úterý sv. Františka Saleského
18:00 za + Evu Konzalovou  
24.1 Středa svátek Obrácení sv. Pavla
8:00 školní mše svatá P. Jan Pavlíček
18:00 za + Luďka Sedláčka a jeho rodinu P. Martin Holík
26.1 Čtvrtek sv. Timoteje a Tita
17:00 tichá eucharistická adorace  
18:00 za + Evu Konzalovou  
27.1 Pátek  
18:00 za + Evžena Fajka  
28.1 Sobota sv. Tomáše Akvinského
7:00 za + Dagmar Andrýsovou  
29.1 Neděle 4. neděle v mezidobí
7:00 za farnost  
9:00 za Pavla Zatloukala a rodinu  
18:00 (volný úmysl)  


Pokud není uvedeno jinak, je celebrantem P. Petr Vrbacký; může dojít ke změnám.

  • Dnešní neděle je v celé církvi slavena jako neděle Božího slova. Dnešní sbírka je věnována na Biblické dílo. Za vaše dary děkujeme. Sbírka příští neděle bude určena na opravu střechy farní budovy.
  • Příští neděli (29.1.) po skončení deváté mše svaté se uskuteční v kapli Panny Marie informační schůzka rodičů dětí, přihlášených k přípravě na 1. svaté přijímání.
  • Z důvodu konání pololetních prázdnin se o týden posouvá avizované páteční setkávání dětí z vyšších tříd ZŠ. První hodina bude až v pátek 10. února v 16 hodin na faře.
Zpět na archiv ohlášek