11.8. neděle 7:00 za živou a + rodinu Machalovu  
19. neděle
v mezidobí
9:00 za farníky
15:00 křest: Klára Miškaříková  
18:00 za + rodiče Krásovy a Honzátkovy  
12.8. pondělí  7:00 za tátu  
 
13.8. úterý  18:00 na poděkování  
 
14.8. středa 7:00 za + maminku Věru Hnátkovou, její sourozence a rodiče  
sv. Maxmilián Kolbe
15.8. čtvrtek 7:00 za navrácení zdraví  
slavnost Nanebevzetí PM 18:00 za požehnání pro rodinu
16.8. pátek   18:00 za paní Martu  
 
17.8. sobota  7:00 za živou a + rodinu a DvO  
sv. Klára z Montefalco 13:00 svatba: Aneta Havlíčková a Andrej Mazúr
18.8. neděle 7:00 za + dárce  
20. neděle
v mezidobí
9:00 za + rodiče Benešovy, 2 dcery a vnučku
18:00 za farníky Martin Holík
Pokud není uvedeno jinak, je hlavním celebrantem P. Josef Novotný. Může dojít ke změnám.
* Svatební ohlášky: V sobotu 17.8. chtějí v našem kostele uzavřít sňatek: Aneta Havlíčková a Andrej Mazúr (oba z naší farnosti). A srdečně zvou všechny farníky. 
* Úřední hodiny na faře jsou během prázdnin vždy jen po předchozí telefonické nebo osobní domluvě.