Ohlášky 15.01.2017

Neděle 15. ledna  2. neděle v mezidobí
7:00 za farníky
8:00 ranní chvály - breviář
9:00 za Aloise Rybníčka
10:10 příprava na 1. sv. přijímání
11:30 křtiny: Jan Jiří Navrátil
15:00 křtiny: Šimon Kintr (Tomáš Holcner)
18:00  za živé a + příbuzné (David Ambrož)
Pondělí 16. ledna  
8:00 za ochranu a požehnání pro dceru Ditu a za víru naději a lásku
Úterý 17. ledna  sv. Antonín
18:00 za + Alenu Plockovu
Středa 18. ledna  Panna Marie, Matka jednoty křesťanů
15:00 pohřeb (beze mše sv.): Svatuše Chmelíková
18:00 za + rodinu a sourozence, duše v očistci a za navrácení k víře
Čtvrtek 19. ledna  
17:00 tichá adorace
18:00 poděkování za 66 let života manžela Petra s prosbou o požehnání pro celou rodinu
Pátek 20. ledna  
18:00 za duše v očistci 
Sobota 21. ledna  sv. Anežka
7:00 za rodinu Havlíkovu a Ligmajerovu
Neděle 22. ledna  3. neděle v mezidobí
7:00 za nemocnou Danušku
8:00 ranní chvály - breviář
9:00 za + manžele Benešovy a dvě dcery
18:00 za farníky (David Ambrož)

Pozn: Pokud není uvedeno jinak, je hlavním celebrantem P. Josef Novotný.

 

PŘÍLEŽITOSTNÁ OZNÁMENÍ
  • První setkání dětí připravujících se na první svaté přijímání proběhne v neděli 15.1. 2017 po mši svaté v 9:00.

  • Další setkání seniorů se uskuteční v sobotu 21.1. od 14:30 do 16:30. Tentokrát budeme hrát stolní hry.

  • Týden modliteb za jednotu křesťanů je od 18.1. do 25.1.

  • Ekumenická bohoslužba slova proběhne v úterý 24.1. v 19:00 v kostele sv. Jakuba.

 

Archiv ohlášek