Aktuality

Týden ve farnosti sv. Augustina

Neděle 24. července

17. neděle v mezidobí
07:00 mše svatá za farníky
09:00 mše svatá za + Magdalenu Svobodovou
18:00 mše svatá za Karla a Růženu Levých
Pondělí 18. července


Svátek sv. Jakuba, apoštola
07:00 mše svatá za požehnání pro rodinu Zbožínkovu
Úterý 19. července
Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
18:00 mše svatá na poděkování a za požehnání pro vnuka Daniela
Středa 20. červencePamátka sv. Gorazda a druhů
07:00 mše svatá za + Marii Kučerovou
Čtvrtek 21. července
18:00 mše svatá za + Bohumilu Polcarovou
Pátek 22. červencePamátka sv. Marty
18:00 mše svatá za + Jaroslava Hrocha
Sobota 23. července
07:00 mše svatá za požehnání pro spolužáky a jejich rodiny
13:00 svatba Michal Krištof – Anna Koželouhová
Neděle 24. července18. neděle v mezidobí
07:00 mše svatá za farníky
09:00 mše svatá na poděkování za 25 let manželství
18.00 mše svatá za + rodiče Hedviku a Jaroslava Hlavsovy, Annu a Jaroslava Soldánovy, manžela a syna Jaroslava a Marka Hlavsovy

 

PŘÍLEŽITOSTNÁ OZNÁMENÍ

Úřední hodiny na faře jsou během prázdnin vždy jen po předchozí telefonické nebo osobní domluvě.

V sobotu 30. 7. 2016 chtějí v našem kostele uzavřít manželství Michal Krištof, bytem Brno, Jana Uhra 9, a Anna Koželouhová, bytem Brno, Čápkova 19. Případné námitky oznamte prosím na faře.

Jarmark 2016

28.8. na sv. Augustina
se bude konat tradiční Jarmark výrobků farníků.
Podrobnosti jsou zde.

Výtěžek bude věnován sdružení Villa Vallila, které poskytuje
chráněné bydlení ...

 /ohlasky/vallila.png

Úřední hodiny během prázdnin

Úřední hodiny na faře jsou během prázdnin vždy jen po předchozí telefonické nebo osobní domluvě.