Aktuality

Týden ve farnosti sv. Augustina

Neděle 26. června


13. neděle v mezidobí
07:00 mše svatá za farníky
09:00 mše svatá za + Františku a Vladimíra Gerychovy
  křest Theodor Pukl
  po mši sv. fotbal otcové - ministranti
16:00 varhanní koncert Ladíme…
17:00 nešpory, adorace, růženec
18:00 mše svatá za dar zdraví a požehnání pro rodinu
Pondělí 27. června


07:35 mše svatá za rodiče Františku a Antonína Divišovy a živou rodinu
Úterý 28. června


Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
18:00 mše svatá za + Aloise Vozdeckého, manželku a zetě
Středa 29. červnaSlavnost sv. PETRA A PAVLA, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze
09:00 mše svatá na zakončení školního roku CMGaSOŠPg
  Dnes nebudou úřední hodiny od 15:00 do 17:00 z důvodu biskupského svěcení.
18:00 mše svatá za + Stanislava Skřičku
Čtvrtek 30června

08:00 mše svatá na zakončení školního roku CMCZŠ
17:00 adorace
18:00 mše svatá za MUDr. Přemysla Krejčího
Pátek 1. července
07:00 mše svatá za farníky
18:00 mše svatá za živou a + rodinu Novákovu a Petráškovu
  úklid kostela
Sobota 2. července
07:00 mše svatá za rodinu Stehlíkovu
11:00 svatba Michal Blažek – Pavla Šarounová
14:00 pohřeb Zdeňka Kalivody
Neděle 3. července 14. neděle v mezidobí
07:00 mše svatá za + Irenu Zavřelovu
09:00 mše svatá za + Ludmilu Svobodovou
18.00 mše svatá za dar síly v nemoci

 

PŘÍLEŽITOSTNÁ OZNÁMENÍ

Vyšlo nové číslo farního zpravodaje, které si můžete vzít vzadu v kostele.

V sobotu 25. června 2016 přijali v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně z rukou biskupa Vojtěcha Cikrleho kněžské svěcení čtyři jáhni brněnské diecéze. Mezi nimi byl i Tomáš Žižkovský z farnosti Brno-Žabovřesky, který má v neděli 26. června v 15:00 hod. primici v kostele v Žabovřeskách.

Ve středu 29. června 2016 ve 14:00 hod. se uskuteční v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově biskupské svěcení Mons. Pavla Konzbula. Modlete se prosím za našeho nového pomocného biskupa.

V pátek 1. července proběhnou pravidelné návštěvy nemocných.

Během prázdnin budou středeční mše svaté vždy v 07:00 hodin ráno.

O prázdninách budou změny v úředních hodinách ve farní kanceláři. Sledujte prosím ohlášky a farní internetové stránky.

Za tři týdny začíná Světový den mládeže v Krakově. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak prožít jubilejní rok milosrdenství, jak zakusit sounáležitost s celosvětovou církví a s papežem. Obracíme se zvláště na vás mladé, kteří jste se ještě pro tuto pouť nerozhodli, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: krakov2016.signaly.cz. Organizátoři žádají o přihlášení do konce června. Pozdější přihlášení sebou nese organizační komplikace.

Naše pouť a s ní spojený jarmark vychází letos na neděli 28. 8. 2016. Peníze tentokrát věnujeme sdružení Villa Vallila. Více informací o jarmarku i sdružení můžete najít vzadu na nástěnce.

Novým farářem této farnosti bude P. Josef Novotný, který doposud působil jako spirituál na Církevním domově mládeže Petrinum v Brně.

 

Jarmark 2016

28.8. na sv. Augustina
se bude konat tradiční Jarmark výrobků farníků.
Podrobnosti jsou zde.

Výtěžek bude věnován sdružení Villa Vallila, které poskytuje
chráněné bydlení ...

 /ohlasky/vallila.png