Ohlášky 04.12.2016

Neděle 4. prosince  2. neděle adventní
7:00 za + rodiče Pískovy a žijící rodinu
8:00 ranní chvály - breviář
9:00 za + tatínka
18:00  za farníky
Pondělí 5. prosince  
8:00 za požehnání pro sestru a její rodinu
Úterý 6. prosince  sv. Mikuláš
7:00 za živou a zemřelou rodinu
18:00 za Aleše Vyžrálka 
Středa 7. prosince  sv. Ambrož
7:00 za rodinu Škodovu
18:00  za + rodiče Maluškovy
Čtvrtek 8. prosince  slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie
6:00 za + manželku a živou a zemřelou rodinu
8:00 školní mše sv. CMGaSOŠPg (Petr Beneš)
17:00 tichá adorace
18:00 za Marii Stuchlíkovu (Martin Holík)
Pátek 9. prosince  
7:00 za paní Kallabovou a za ty, kdo uklízí tento kostel
18:00 na poděkování za 50 let života
Sobota 10. prosince 
7:00 za + manžela Miroslava Slezáka a živou rodinu
Neděle 11. prosince  3. neděle adventní
7:00 za farníky
8:00 ranní chvály - breviář
9:00 za + Jaroslava Bindra  (Martin Holík)
11:00 křtiny: Daniel Kallab
18:00 za Blaženu a Stanislava Dvořákovy a rodiče

 Pozn: Pokud není uvedeno jinak, je hlavním celebrantem P. Josef Novotný.

PŘÍLEŽITOSTNÁ OZNÁMENÍ
  • Ve středu po rorátech jste zváni též na snídani na faře.

  • Během doby adventní děti při každé mši svaté, které se zúčastní, dostanou jízdenku, kterou podepíší a vhodí do adventního vlaku jako dárek Pánu Ježíši. Nejlepší sběrači jízdenek pak dostanou sladkou odměnu.

  • Přišly šanony s liturgií pro děti, takže kdo jste si je objednali, můžete si je vyzvednout po mši svaté vzadu u stolku s dary.

  • Brněnka nás zve na adventní koncert, který proběhne u nás v kostele v neděli 4.12. v 15:00.

  • V neděli 11.12. v 15:30 proběhne v našel kostele prezentace nové knihy "A přece budu blízko" (o životě a mučednické smrti kněží Jana Buly a Václava Drboly odsouzených v babickém procesu) s autory knihy Luďkem Navarou a Miroslavem Kasáčkem.

  • Nadační fond Credo zve v sobotu 10. 12. na adventní duchovní obnovu pod vedením P. Šebestiána Pavla Smrčiny, OFM. Tématem bude síla Božího slova a jeho význam pro nás. Duchovní obnova se uskuteční v kině Scala na Moravském náměstí.
  • Komunita Sant' Egidio prosí o cukroví na vánoční obědy pro potřebné, které se budou konat 25. a 26. 12. v Brně. Cukroví můžete nechat v kostele po každé mši v neděli 18.12.  

 

 

Archiv ohlášek
FARní ples 2016

/ohlasky/PLES2016.JPG

Fotky ze 7.plesu naší farnosti naleznete zde.

Nedělní odpoledne u sv. Augustina

A přece budu blízko

11. prosince 2016 v 15:30
Prezentace nové knihy o životě a smrti kněží Jana Buly a Václava Drboly odsouzených v babickém procesu

/ohlasky/aprecebudoublizko.png

Více informací zde.