Aktuality

Týden ve farnosti sv. Augustina

Neděle 22. května

Slavnost Nejsvětější Trojice
07:00 mše svatá za syna Honzu
09:00 mše svatá za farníky
  1. svaté přijímání dětí
  po mši sv. ministrantské schůzky, sbory dětí, farní kavárna
17:00 mariánská májová pobožnost
18:00 mše svatá na poděkování za 62 let společného života
Pondělí 23. května
07:35 mše svatá za Elišku a Josefa Kynclovy
Úterý 24. května

16:30 náboženství pro mladší školní děti
18:00 mše svatá za manžele Pavlíčkovy
  Modlitba za Brno
18:45 setkání nad Biblí
Středa 25. května
18:00 mše svatá za + manžela, rodiče a synovce
19:00 zkouška chrámového sboru na faře
19:00 setkání mladších biřmovanců
Čtvrtek 26května
Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
07:00 mše svatá
17:00 adorace
18:00 mše svatá za uzdravení
  společná adorace, průvod a svátostné požehnání
19:00 spolčo pro VŠ studenty
Pátek 27. května
16:00 náboženství pro starší děti
18:00 mše svatá za + manžela Zdeňka Klusáka, živou rodinu a duše v očistci
  úklid kostela
Sobota 28. května
07:00 mše svatá nebude z důvodu pouti do Krakova
  úmysl za rodinu Kloudovu bude slaven v Krakově
Neděle 29. května 9. neděle v mezidobí
07:00 mše svatá za farníky
09:00 mše svatá za 29 let společného života a požehnání pro celou rodinu
  křest Sofie Lokajová
  po mši sv. ministrantské schůzky, sbory dětí, farní kavárna 
17:00 mariánská májová pobožnost
18.00 mše svatá za syna Pavla

 

PŘÍLEŽITOSTNÁ OZNÁMENÍ

V měsíci květnu je přede mší svatou mariánská pobožnost, od úterý do pátku v 17:40 hod., v neděli v 17:00 hod.

Tento týden nebude pondělní setkání biřmovanců a páteční spolčo pro holky.

V sobotu 28. 5. se uskuteční Národní pouť do Krakova. Sraz přihlášených poutníků z naší farnosti bude ve 3:15 hod. před kostelem sv. Augustina. Návrat kolem 22. hodiny. Také ostatní se k nám prosím přidejte alespoň v modlitbě.

Naše pouť a s ní spojený jarmark vychází letos na neděli 28. 8. 2016. Peníze tentokrát věnujeme sdružení Villa Vallila. Více informací o jarmarku i sdružení můžete najít vzadu na nástěnce.

V sobotu 21. května 2016, kdy se v brněnské diecézi slaví výroční den posvěcení hlavního chrámu v diecézi - katedrály sv. Petra a Pavla, jmenoval Svatý otec František novým brněnským pomocným biskupem dosavadního faráře u katedrály sv. Petra a Pavla P. Pavla Konzbula (*1965). Prosíme o modlitbu za jeho požehnané působení v naší diecézi. Biskupské svěcení se uskuteční dne 29. června 2016 ve 14:00 hodin.