Aktuality

Ohlášky 28.8.2016

Neděle 28. srpna
slavnost sv. Augustina, patrona kostela
07:00 za farníky
09:00 za + Magdalenu Svobodovou  -  P. Špilar
15:00 společná adorace a svátostné požehnání
18:00 za + rodiče Russwurmovy
Pondělí 29. srpna


Umučení Jana Křtitele
07:00 mše svatá
Úterý 30. srpna
18:00 za + rodiče Šulákovy a sourozence
Středa 31. srpna
07:00 za živou a zemřelou rodinu
Čtvrtek 1. září
08:00 mše sv. na zahájení školního roku - CMCZŠ
09:30 mše sv. na zahájení šk. roku – CMG a SOŠPg - P. Žižkovský
17:00 tichá adorace před NSO
18:00 mše svatá
Pátek 2. září1. pátek v měsíci
07:00 mše sv.
18:00 na poděkování za dar víry - P. Holík
Sobota 3. zářísv. Řehoř Veliký
06.35 mariánská pobožnost
07:00 na poděkování za 70 let života manžela Aloise - P. Kafka
11.00 svatba: Kozubíková Hana + Bouda Ondřej - P. Kopřiva
Neděle 4. září
23. neděle v mezidobí
07:00 za otce Pavla Šenkyříka - P. Holík
09:00 za + rodiče, DvO a Boží ochranu živé rodiny  -  P. Holík
  křest: Šimon Petr Záruba
18.00 za farníky - P. Holík

 

PŘÍLEŽITOSTNÁ OZNÁMENÍ
  • Pravidelné návštěvy nemocných budou probíhat tento pátek 2. září dopoledne a odpoledne.
  • Pravidelné zkoušky chrámového sboru pod vedením prof. Pavla Kyncla začínají ve středu 31. srpna v 19 hodin na faře. Vítáni jsou všichni, kdo rádi zpívají.
  • Nedělní adorace, nešpory nebudou
  • Holčičí spolčo (dívky 1.-5. třída) bude probíhat každý pátek 16:00-17:30 v sále na faře. Začínáme 9.9.2016. (Kdo má zájem ať dojde. Nejlépe už na první setkání.)
  • Vyšlo nové číslo farního zpravodaje.
  • V sobotu 3. září 2016 chtějí v našem kostele uzavřít sňatek Ondřej Bouda, bytem Brno - Černá Pole, Hoblíkova 30 a Hana Kozubíková, bytem Zlín, Na Honech 4901. Případné námitky proti tomuto zamýšlenému sňatku oznamte co nejdříve na faře.

 

Úřední hodiny během prázdnin

Úřední hodiny na faře jsou během prázdnin vždy jen po předchozí telefonické nebo osobní domluvě.